Nu bakker Folketinget op: Hvor skal Danmarks næste sangkraftcenter ligge?
Tilbage til oversigten

Nu bakker Folketinget op: Hvor skal Danmarks næste sangkraftcenter ligge?

PRESSEMEDDELELSE 7. DECEMBER 2020

I aftalen om finansloven 2021 er Sangens Hus tildelt en pulje på 10 mio. kroner. Konkret skal midlerne gå til at påbegynde etableringen af op til 15 nye sangkraftcentre. “De 10 mio. er både en klar blåstempling af sangkraft-modellen og et afgørende startskub til flere nye sangkraftcentre. Vi vil i 2021 kaste os ud i arbejdet for at identificere steder, hvor der er grobund for endnu mere sangkraft og opsøge yderligere finansieringsmuligheder for at skabe bæredygtige tiltag,” siger udviklingschef Heidi Kudahl fra Sangens Hus.

”Der synges overalt i Danmark, og syngelysten er stor. Et sangkraftcenter skal ikke erstatte noget af det, der i forvejen sker lokalt med sang, men forstærke det. Et sangkraftcenter kan være med til at styrke de aktiviteter, der foregår, skabe nye samarbejder, større synlighed og indlejre sangen i en større samfundsdagsorden lokalt,” siger Christian Alstrup, direktør i Sangens Hus.

I de eksisterende 11 sangkraftcentre er arbejdet med kor, forskellige projekter og samarbejder med kommuner, lokale kultur- og musikskoler, kirker, korliv, lokale fonde og erhvervsliv allerede med til at styrke sangen lokalt for både børn, unge, voksne og ældre.

“Det er vigtigt for mennesker at synge. Sangen binder os sammen og fortrænger ensomhed. Alle bør derfor have mulighed for at kunne udvikle og udfolde sig med sin stemme. Der, hvor vi allerede har sangkraftcentre, kan vi se en stærk vækst i sanglivet – fra de yngste til de ældste. Sangkraftcentrene stimulerer det eksisterende og får nye initiativer med sang til at vokse frem. Derfor bør vi have sangkraftcentre i hele landet,” siger Claus Skjold Larsen, som er bestyrelsesformand i Sangens Hus.

Fakta:

Kulturministeriet skriver: “5 mio. kr. årligt i 2021-2022 til at styrke Sangens Hus, så det kan fortsætte arbejdet og udvide netværket af Sangkraftcentre til en større del af landet, så særligt sangtilbuddet til børn og unge bredes længere ud.”

De 11 eksisterende sangkraftcentre er en del af netværksorganisationen SyngDanmark.

Sangens Hus er en selvejende institution, der arbejder for at fremme sangen i Danmark.

Kontakt:

Talsperson: Heidi Kudahl, Udviklingschef i Sangens Hus. Tlf.:  27 57 20 10

Baggrundsviden om sang: Stine Isaksen, Redaktør i Videncenter for Sang. Tlf.: 51 89 52 70.

Hvad er et sangkraftcenter? Og hvor mange børn og voksne samler et sangkraftcenter egentlig med sit arbejde? Få svaret i videoen ovenfor. Videoen er fra vores “Sang samler Danmark”-kampagne.


Tilbage til oversigten