Tilbage til oversigten

Musiklærere giver overvældende flot respons til Sang, bevægelse og læring

Evaluering:

”Tak for et fantastisk kursus! Gid alle musiklærere kunne opleve dette på et tidspunkt i deres karriere – en øjenåbner på alle niveauer.”

Sådan skriver en kursist i evalueringen efter et års forløb på Sang, bevægelse og læring. Det er undervisningsåret 2017-2018, projektets kursusår 2, der nu er evalueret, og både de tørre tal og de mange ord taler deres tydelige sprog: Sang, bevægelse og læring er i høj grad lykkedes med at give deltagerne noget med i rygsækken.

 

For mange af kursisterne handler det konkret om nye værktøjer og metoder. For nogle er det selve musiklæreridentiteten og arbejdsglæden, der har fået en saltvandsindsprøjtning:

”Mentalt er jeg blevet meget mere musiklærer end før. Ment på den måde, at jeg har taget musikken til mig og synes jeg laver mere varieret lødig undervisning.”

”Jeg har fået meget mere sangglæde, hvilket har en afsmittende effekt på børnene.”

”Jeg er blevet meget inspireret og føler større glæde og ro ved at varetage undervisningen.”

Evalueringen fokuserer især på, hvordan og i hvilken grad, lærerne har fået styrket deres kompetencer gennem deltagelse i Sang, bevægelse og læring. I evalueringens spørgeskemaer vurderer over 95 % af kursisterne på hhv. helårs- og halvårsforløbet, at deres udbytte af Sang bevægelse og læring overordnet enten er højt eller meget højt. På helårsforløbet vurderede de resterende 4,5 % deres udbytte til ’middel’.

 

”Jeg er meget mere på gulvet. Jeg er blevet bedre til at skifte mellem aktiviteter og at bruge energien i rummet og at handle på den. Jeg har fået et større og bedre overblik over timens opbygning, hvilket bl.a. giver overskud til bedre at kunne inddrage de børn der har udfordringer. Jeg har fået repeteret og bygget på det rent musikfaglige. Jeg er blevet bevidst om hvor meget man kan forvente sig af børnene og hvordan jeg kan få dem til at lykkes med de krav jeg stiller. Jeg er blevet helt enormt inspireret af både kursets undervisere og mine medkursister.”

Grafikken i artiklen er hentet fra evalueringen af helårsforløbet 2017 – 2018

Af ting som kunne forbedres fremhævede deltagerne hovedsagelig logistiske udfordringer i forbindelse med planlægning af solosangsundervisning, at de meget koncentrerede kursusdage var krævende for koncentrationen til slut, og at der i nogle tilfælde kunne have været bedre plads i undervisningslokalerne – forhold som projektledelsen nu har mulighed for at handle på, når Sang, bevægelse og læring til august byder nye kursister velkommen til tredje og foreløbigt sidste kursusår.

Se hele evalueringsrapporten her.

 

 

 

 


Tilbage til oversigten