Lyden af Norden – nye fællesnordiske samarbejder
Tilbage til oversigten

Lyden af Norden – nye fællesnordiske samarbejder

Humøret, forventningerne, engagementet og arbejdsomheden var i top i slutningen af februar, da deltagere fra de otte nordiske lande og selvstyrende områder mødtes i København og projektudviklede hen over 25 timer. Resultatet blev fem nye sangprojekt-ideer. Nu er de nordiske sangaktører i gang med at videreudvikle projekterne og søge financiering til det, der skal blive til meget mere nordisk samarbejde om sang.

Foreningen Norden 100 år
Anledningen: Et jubilæum. Sangens Hus blev kontaktet af Foreningen Norden i 2017 med en opfordring om at fejre foreningen Nordens 100-års jubilæum i 2019 med sang. Sangens Hus bakkede op og påtog sig opgaven med at samle repræsentanter for sang-netværk i Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark og de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Ålandsøerne for sammen at sætte retningen.

Nordiske samarbejdspartnere hjalp med at udpege repræsentanter, der kunne dække bredest muligt, og Sangens Hus inviterede til indledende projektudvikling den 27.-28. februar på Danhostel Copenhagen City.

Mødet var forberedt på flere niveauer. Deltagerne havde på forhånd præsenteret sig og bidraget til seks temaer, der skulle danne udgangspunkt for idé-generering. De 22 nordiske repræsentanter mødte op med masser af forventninger og arbejdsiver, og blev budt velkommen af Foreningen Nordens formand Mogens Jensen.

Herefter blev mødets første del brugt effektivt på workshops og fælles prioritering, hvor de 5 projekt-ideer, der havde størst tilslutning, blev valgt ud. Næste dag blev de fem ideer bearbejdet yderligere i fem arbejdsgrupper.

De fem projekter
Projekt-ideerne samler sig i fem tværnordiske grupper, der arbejder videre inden for følgende arbejdstitler:

  • Nordisk Kundskapscentrum: Formålet er at formidle eksisterende viden digitalt. I første omgang med fokus på temaet sang og helse.
  • Politisk fokus: Formålet er at skabe politisk opmærksomhed omkring et fællesnordisk ønske om mere fokus på sang.
  • Lyden af Norden: Projektet har flere delprojekter som at samle nordisk repertoire f.eks. via en app om nordisk sang. Undersøge mulighederne for at producere en dokumentar om sangtraditioner i Norden og gerne MOOCS (Massive Open Online Courses). Desuden at oprette en digital platform for nordisk kordating.
  • Den skandinaviske model: Projektet er for de yngste i institutioner og skoler med henblik på sangaktiviteter og fælles repertoire. Formålet er bl.a. at understøtte den Nordiske sangtradition og dermed de nordiske sprog gennem sang i børnehaver.
  • Nordisk sangdag: Et ønske om at bruge det eksisterende projekt ’Stemmer bygger bro’ ifm. Aarhus Festuge 2019 som pilotprojekt for en årligt tilbagevendende begivenhed, en nordisk sangdag.

Der er ikke længe til 2019, men tanken er, at sangprojekter, aktiviteter og initiativer vil kunne begynde i jubilæumsåret 2019 og siden fortsætte med målsætnigen om at skabe varig forandring. Det er nu op til de nordiske grupper omkring projektideerne at videreudvikle og søge finansiering, så projekterne kan begynde i 2019 i forbindelse med Foreningen Nordens 100-års jubilæum.

Ringe i vandet
Resultatet af mødet var, foruden de konkrete projektoplæg, et energiboost til eksisterende og nye netværk mellem nordiske naboer. Har man kvalifikationer, lyst og (masser af) tid til at bidrage med arbejdsindsats, kan man henvende sig til Sangens Hus via mette@sangenshus.dk for kontakt videre til de nordiske grupper.

Vi glæder os til fejringen af Foreningen Nordens 100-års jubilæum med sang i 2019 og håber, at dette også kan inspirere andre til selv at skabe sangarrangementer, sangaktiviteter eller sangprojekter i den anledning. Sangens Hus sparrer som altid gerne om sang-ideer, og det er ligeledes muligt at kontakte Foreningen Norden. Der er ikke nogen central koordinering af fejringen, men det vil være taktfuldt at orientere Peter Jon Larsen, generalsekretær for Foreningen Norden, om nye initiativer ved jubilæet.

Det fællesnordiske møde var muliggjort med midler fra Nordisk Kulturfond og Foreningen Norden.


Tilbage til oversigten