LYD PÅ: Mental trivsel gennem sang

LYD PÅ: Mental trivsel gennem sang

Projektet LYD PÅ vil skabe forbedret mental trivsel og større social tilknytning for udsatte borgere gennem sang. Indledningsvist prøves projektets målsætninger af med borgere og institutioner i Roskilde Kommune.

Kan man synge sig til bedre mental trivsel og større social tilknytning? Det skal projektet LYD PÅ sætte fokus på. Med sang som omdrejningspunkt i primært åbne sangfællesskaber vil projektet undersøge, om sang kan være med til at fremme en revaliderende indsats for socialt udsatte borgere.

– Sang og socialpsykiatri er to områder, som ikke krydser veje så tit, og det vil vi gerne undersøge effekten af, fortæller Jacob Heide, der er tidligere administrativ leder af Roskilde Synger.

Projektet, LYD PÅ, har kørt i 2021-2024 og er nu afsluttet. Du kan finde og læse evalueringen af projektet HER.

Udover Roskilde Synger var Roskilde Kommune, Videncenter for Sang og Sangens Hus med i projektet.

Deltagere i projekt LYD PÅ varmer op kroppen op til sang

Foto: Sangens Hus, 2022

“– Vi vil gerne bringe sang ind i den helende proces i forhold til borgere, der er i berøring med den kommunale socialpsykiatri.”

Socialchef Christine Vendel Jensen fra Roskilde kommune.

Syngesygehuse som forbillede

I udvalgte danske kommuner har man i perioden 2016-2019 eksperimenteret med effekten af at udskrive kultur på recept til borgere med let til moderat depression, stress og angst. Ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside oplevede otte ud af ti deltagere, at deres helbred blev forbedret efter et 10 ugers forløb.

I Tyskland har man længe brugt det at synge som en helende egenskab i forbindelse med både fysisk og psykisk sygdom og sammenhængen derimellem. Der findes mere end 60 såkaldte synge-sundhedscentre i Tyskland, hvoraf de 28 er deciderede syngesygehuse. Ifølge en hjemmeside for sammenslutningen af Singende Krankenhäuser baserer behandlingsformerne sig på videnskabelig forskning og har gode resultater. Rent fysiologisk er det for eksempel parametre som hjerterytme, stemmens vibrationer og udskillelsen af tilknytnings-hormonerne oxytocin og endorfin, der kan have sundhedsfremmende virkninger.

– Det er ikke en ny tanke for os, at sang kan mere, end bare være en fritidsinteresse eller en kunstnerisk aktivitet, siger tidligere adm. leder af Roskilde Synger, Jacob Heide, om LYD PÅ.

– Der er for eksempel rigtig meget i forhold til samarbejde og sociale relationer, der kan styrkes via sang. Jeg tror, at sangen kan noget for denne her gruppe borgere, der befinder sig i udsatte positioner.

Hør tidligere adm. leder af Roskilde Synger, Jacob Heide, fortælle om projektet. Indslaget blev bragt på DR P2 Morgenmusik 15. april 2021:

LYD PAA_P2_15_apr_2021_Sangens_Hus – SD 480p

Større trivsel og meningsfulde liv

LYD PÅ henvender sig til hele spektret af socialt udsatte borgere. Da mennesker med fysisk handikap rent administrativt hører ind under samme direktørområde i Roskilde Kommune, er de også en del af projektet, selvom de ikke udfordringsmæssigt har noget med hinanden at gøre. Projektet vil arbejde sammen med Roskilde Kommunes to centrale institutioner inden for socialområdet, Center for socialpsykiatri og Center for Handicap, samt bo- og væresteder og revaliderende indsatser.

– Vi vil gerne bringe sang ind i den helende proces i forhold til borgere, der er i berøring med den kommunale socialpsykiatri, siger socialchef Christine Vendel Jensen fra Roskilde kommune.

Hun glæder sig over projektet, der er et godt eksempel på, at aktører i civilsamfundet bidrager positivt til udviklingen af indsatserne i den kommunale socialpsykiatri – her med udgangspunkt i sang og fællesskaber.

Målsætningen er ikke nødvendigvis en raskmelding af den enkelte, eller at få arbejdsløse i fuld beskæftigelse, men snarere at udsatte borgere individuelt kan opleve en mere tilfredsstillende livsstil og en øget oplevelse af at have indflydelse på eget liv. Gennem parametre som forbundethed, håb, fremtidsoptimisme, identitet og mening er målet med LYD PÅ at skabe meningsfulde kursusforløb, hvor fokus er på kulturen i samværet, samtalen og det ligeværdige møde gennem sangen. På sigt kan erfaringerne fra projektet resultere i en uddannelse af LYD PÅ-guider, som kan udbydes nationalt.

I projektperioden havde projektet en samlet økonomi på 1.422.155,70 kr. med finansiering fra hhv. TrygFonden, Det Obelske Familiefond, Roskilde kommunes musikbyudvalg samt Augustinus Fonden.

LYD PÅ-guiden

Læs mere og download guiden, hvor vi deler vores erfaringer og metoder fra LYD PÅ-projektet.

LYD PÅ-guiden kan også købes i trykt form til 75 kr. inkl. moms + porto.
Send en mail til kontor@sangenshus.dk med leverings- og faktureringsoplysninger, hvis du vil have et fysisk eksemplar.

Evaluering af projektet

Du kan finde og læse evalueringen af LYD PÅ HER.

Se mere til LYD PÅ herunder:

Yderligere informationer, kontakt:

Christian Steen Noringriis
Projektleder og seniorkonsulent, Sangens Hus
christiansn@sangenshus.dk

Hanne Katrine Rasmussen
Kunstnerisk og adm. leder, Sangkraftcentret Roskilde Synger
hanne@roskildesynger.dk

Bine Katrine Bryndorf
Forkvinde for bestyrelsen i Roskilde Synger
bkb@roskildedomkirke.dk

Christine Vendel Jensen
Socialchef, Roskilde Kommune
christinevj@roskilde.dk

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan I kan få et LYD PÅ-forløb i gang i jeres kommune, så kontakt leder af kommunikation og marketing, Mette Johnsen Elbeck, på me@sangenshus.dk.