Livsmester

Livsmester

Stomp & Stemme

Som en del af af Dansk Folkehjælps nationale projekt Livsmester gennemfører Sangens Hus i 2016 projektet ’Stomp & Stemme’ i samarbejde med Dansk Folkehjælp og lokale samarbejdspartnere i Herning.

Livsmester, som er finansieret af Trygfonden, har fokus på at hjælpe børn og unge ind i foreningslivet, og ad den vej tilbyde fællesskaber som kan give nyt perspektiv og netværk – også til børn og unge som ikke af sig selv ville finde en plads i det danske foreningsliv.

P1010032

Inden for musiklivet findes der ikke et stort og fintmasket foreningsnetværk, som det eksempelvis er tilfældet på idrætsområdet. Derfor er Sangens Hus gået ind i at skabe et helt nyt musiktilbud i samarbejde med de lokale aktører Brændgårdskolen og Boligselskabet Fruehøjgård.

‘Stomp og Stemme’ tilbyder pigerne i det almennyttige boligbyggeri Fruehøjgaard en helt ny mulighed: Siden begyndelsen af januar 2016 har pigerne, på tværs af forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde, dyrket sang og rytmer, moves’n grooves, body-percussion og sammenspil på hjemmelavede instrumenter i boligforeningens fælleshus.

Helt centralt i projektet er samarbejdet med Brændgårdsskolen, som sender sine musiklærere ud i boligforeningen for at undervise sammen med en professionel stomp-instruktør – også selvom det ikke kun er skolens egne elever der deltager.

Det er vores håb at tilbudet kan blive gjort permanent, når projektperioden slutter med udgangen af 2016, ligesom vi ser et stort potentiale i at brede det ud i andre byer og boligområder.

Sangens Hus’ kontaktperson i projekt Livsmester er projektleder Thomas Späth

P1010012