Kulturministeriet giver økonomisk opbakning til Sangens Hus med ny femårig bevilling
Tilbage til oversigten

Kulturministeriet giver økonomisk opbakning til Sangens Hus med ny femårig bevilling

Et enigt Finansudvalg godkendte den 7. juni 2018 Kulturministeriets bevilling til Sangens Hus i perioden 1. april 2018 til 31. marts 2023 på 1,960 mio.kr. årligt. Den femårige bevilling giver et solidt udgangspunkt for næste fase i udviklingen af Sangens Hus.

Da Sangens Hus i 2013 fik sin første statslige bevilling for perioden frem til udgangen af 2017, var opgaven at etablere et Sangens Hus, som skulle fremme sangen i Danmark. Efter godt fire års etableringsfase er Sangens Hus nu i drift med projektorganisation, adskillige landsdækkende projekter, et videncenter for sang og et Advisory Board som repræsenterer et meget bredt udsnit af de danske sangmiljøer.

Bevillingen til Sangens Hus er givet af de såkaldte Akt-udlodningsmidler – populært kaldet Tipsmidlerne.

”Med statens bevilling har Sangens Hus nået en stor milepæl. Vi har fået styrket det fundament, der skal til for at løfte yderligere projekter”
– Christian Alstrup, direktør for Sangens Hus.

Sangens Hus’ strategiske indsatsområder er fortsat:

  • SyngDanmark: At understøtte udviklingen af langtidsholdbare sangorganisationer og -miljøer i hele landet, der lokalt og regionalt kan styrke og udbrede sangen og være regionale platforme for nationale sangprojekter.
  • Videncenter for sang: At videreudvikle videncentret som en anerkendt videnplatform og katalysator for udvikling af netværk og videndeling mellem forskere og praktikere i ind- og udland
  • Talentudvikling: At styrke talentudvikling inden for sang hos især børn og unge, og dermed bidrage til at styrke fødekæden til de sanglige uddannelser på konservatorier, universiteter og professions-højskoler.
  • Sangprojekter: At være katalysator for udvikling og implementering af nationale sangprojekter på tværs af sangens mange aktører og på tværs af forskellige sektorer i samfundet.

Tilbage til oversigten