Kortlægning af dansk korliv

Kortlægning af dansk korliv

Sangens Hus har i samarbejde med Augustinus Fonden taget initiativ til at igangsætte en kortlægning af dansk korliv, som den ser ud i 2020 i al sin mangfoldighed.

Sangens Hus har foretaget en omfattende kortlægning af dansk korliv med deltagelse af flere end 3000 dirigenter, korledere og korsangere. Vi har fornøjelsen af at bringe resultaterne af undersøgelsen her i form af en digital rapport.   

Se rapporten her

Se en pixiudgave af rapporten her

Der er ingen tvivl om, at korsangen trives i Danmark. På kultur- og musikskoler, i skoler, i kirkerne og blandt de mange amatørkor som er spredt rundt i hele landet. Men hvor mange synger egentlig, og hvorfor gør man det? Hvordan er aldersfordelingen, og er der en tendens til, at korsangen er i fremgang eller oplever den tilbagegang? Sådanne spørgsmål og mange flere ønsker vi med kortlægningen af dansk korliv at stille skarpt på.

Det er vores forhåbning, at undersøgelsens resultater kan have en positiv effekt på fx stat, fonde og andre bidragsydere, som hvert år donerer penge til korområdet. Resultaterne kan ligeledes tænkes at få betydning for uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere, som bl.a. tilrettelægger efter- og videreuddannelse. 

Dansk korliv skal på dagsordenen

Projektet handler altså om indsamling af data omkring korliv, samt at undersøge bevæggrunde, muligheder og udfordringer blandt danske kor. Korområdet i Danmark er p.t. ubeskrevet og indgår ikke i nogle faste opgørelser, hverken i regi af Kulturministeriet eller Danmarks Statistik. Gennem projektet vil vi danne os et overblik, som giver Danmarks Statistik mulighed for at inddrage korsangen i de faste dataindsamlinger.

Kan vi få dansk korliv på højde med sports- og litteraturområdet?

I et samfundsmæssigt perspektiv kan vi sammenligne sangens betydning med såvel litteratur som sport. Dog er den store forskel, at når det gælder netop litteratur og sport, har samfundet fokus på at tage gevinsterne hjem, hvad enten de er kunstneriske, sundhedsmæssige eller går på dannelse, uddannelse eller fællesskab. Myndigheder og analyseenheder indsamler systematisk viden om befolkningens brug af litteratur via biblioteker mv. og om organiseringen af og tilslutningen til sportsaktiviteter. Danmarks Statistik dokumenterer nøje resultaterne, og ministerierne følger med. En sådan dokumentation findes ikke inden for korområdet.

Undersøgelsens faser:

2. kvartal 2020
Test af spørgeskemaer til 50 respondenter.

3. kvartal 2020
Hovedundersøgelse.

1. kvartal 2021
Rapport og formidling af undersøgelsens resultater, samt konference.