Konference 2018

Femte konference i Sangens Hus

Fredag den 26. januar kl. 10 – 16 på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Formålet med konferencen er dels at afrunde de første 4 år med Sangens Hus og dels at udstikke rammerne for de næste 4 år. Det er nu vi skal have skitseret en ny vision for Sangens hus år 2022, og for at gøre det, har vi brug for dit bidrag.


Dagens program i hovedtræk

 

Kl. 9.30 – 10.00
Ankomst, kaffe, te og Hindsgavls hjemmebagte boller.

Kl. 10.00
Konferencen åbner – med en sang.

Kl. 10.05 – 11.30
Status – Sangens Hus 2018
På hvilke måder har samarbejdet i Sangens Hus skabt et løft af sangen i Danmark?
Vi tager en tour de force gennem sangens hus’ etableringsperiode fra 2012 til 2018.

Kl. 11.30 – 12.00
Ny inspiration – hvordan kommer vi videre?
Hvilken vej er der for sektoren, og hvordan kan vi agere proaktivt inden for de rammer der er sat her i det 21. århundrede.
Oplæg ved Claus Olesen, rektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

Kl. 12.00 – 13.00
Frokost

Kl. 13.00 – 15.00
Visionsproces: Sigtepunkter for Sangens Hus 2022 

I eftermiddagens 5 workshops sætter vi fokus på følgende områder:

1. Hvor skal vi hen med talent og elitearbejdet?

2. Hvor skal vi hen på korleder, sang-underviser og -konsulentfeltet?

3. Hvor skal vi hen med fællessang og hvordan kan sang skabe fællesskab på tværs af samfundsmæssige skillelinjer?

4. Hvor skal vi hen med sangfaglighed som en del af andre fagligheder – hvordan får vi fx mere sang i pædagogisk- og omsorgsarbejde mv.?

5. Hvor skal vi hen med sangledelse, organisation og frivillighed – hvordan udvikler vi kompetencerne til at løfte og drive opgaverne?

Alle deltagere vælger den workshop, som de finder mest relevant samt en 2. Prioritet
(se uddybende præsentation af de fem workshops nederst på siden)

Kl. 15.00 – 16.00
Alle workshops præsenterer resultatet af deres arbejde
Herefter afrunding og tak for i dag


WORKSHOP 1

Hvor skal vi hen med talent og elitearbejdet?

Tovholder Peter Frost

Visions-spørgsmål
På hvilke områder er der så skabt bedre forhold for sangkunsten via talentudvikling i Danmark, når vi mødes i 2022?

Debatoplæg
I dette tema inviterer vi deltagerne til at være medskabere på en drøm om endnu mere sanglig kvalitet og endnu bedre uddannelse – både for børn, unge og voksne. Hvordan kan vi sammen støtte udviklingen af gode rammer, som forener ambitiøse faglige og kunstneriske miljøer med børn og unges hverdag? Kan vi i fællesskab på tværs af sangmiljøer, musikskoler, uddannelsesinstitutioner mm. bidrage til, at de studerende på uddannelserne får et endnu bedre fundament for deres sang-faglige, kunstneriske og personlige udvikling?

Deltagere blandt andre: Claus Olesen, Det Jyske Musikkonservatorium, Bebiane Bøje, Det Jyske Musikkonservatorium og komponist Kirsten Juhl Seidenfaden


WORKSHOP 2

Hvordan sikrer vi udvikling af de rette kompetencer inden for korleder, sang-underviser og –konsulentfeltet?

Tovholder Laura Flensted-Jensen

Visions-spørgsmål
Hvordan har vi i 2022 bidraget til at understøtte de faglige kompetencer for de professionelle korledere og sangundervisere og lignende professioner, og hvordan har vi i processen også bidraget til de professionelles trivsel og gode arbejdsliv?

Debatoplæg
I fremtiden bliver der brug for flere korledere, sangundervisere, sangkonsulenter, coaches mv, der eksempelvis kan imødekomme både behovet for den højt specialiserede sangundervisning, det store klassiske korværk, hjælp til drenge og piger i overgang, dem der gerne vil mikse sangen med det elektroniske, stemmetræning i grupper, den meningsfulde, udviklende og glade børnekorprøve eller slet og ret give en god og lærerig oplevelse til medarbejderne i det lokale revisionsfirma. Hvordan kan vi understøtte udviklingen af faglige kompetencer inden for feltet?

Deltagere blandt andre: Robert Bøgelund Vinther, Studieleder på klassisk afdeling, Det jyske Musikkonservatorium og Julie Smed Jensen fra Vallensbæk Kommune og Elverhøjkoret


WORKSHOP 3

Hvor skal vi hen med fællessang og hvordan kan sang skabe fællesskab på tværs af samfundsmæssige skillelinjer?

Tovholder Stine Isaksen

Visions-spørgsmål
Hvilken plads skal den folkelige fællessang have i samfundet i 2022 og hvilken rolle spiller Sangens Hus spille i den sammenhæng?

Debatoplæg
Fællessangen stortrives i Danmark med masser af tiltag og events over hele landet. Med fællessangen følger meningsfuldt samvær, udvikling og glæde, og potentiale for at skabe inkluderende, konkurrencefrie fællesskaber. Fællessangen kan altså potentielt set udgøre en stor samfundsressource. Hvilken rolle skal Sangens Hus spille i forhold til at realisere potentialet i denne ressource og hvilken retning skal en evt. indsats for at styrke fællessangen tage?

Deltagere blandt andre Rasmus Skov Borring (Projektleder på højskolernes “Syng, spis og snak), Lea Wierød Borcak, ph.d. fra AU, Marie Koldkær Højlund, ph.d. i audiodesign og medskaber af forestillingen ”Lyden af de skuldre vi står på” på Aarhus teater, Christina Holm Dahl, Daglig leder Sangkraft Aarhus.


WORKSHOP 4

Hvor skal vi hen med sangfaglighed som en del af andre fagligheder – hvordan får vi fx mere sang i pædagogisk- og omsorgsarbejde?

Tovholder Thomas Larsen Späth

Visions-spørgsmål
Når vi mødes i 2022, hvad kan vi så berette at vi sammen har udviklet og iværksat for at understøtte sang af god kvalitet som en integreret del af mange fagligheder?

Debatoplæg
I denne workshop fokuserer vi på sangen, når den er en del af en dagligdags-faglighed i dagplejer, vuggestuer og børnehaver, i skolen og på uddannelser, i sårbare fællesskaber på vej tilbage fra stress eller angst, i plejen af syge eller demente medmennesker. Hvor skal vi hen med sangen på dette område og hvad skal Sangens Hus sigte mod i 2022?

Deltagere blandt andre: Andrea Krüger Holm, der har arbejdet med omsorgssang for demente, Mette Thue, der har været musikfaglig projektmedarbejder på Kulturask ved Viborg Bibliotekerne, Morten Kristensen, leder af Blomstergården vuggestue i Gjellerup


WORKSHOP 5

Hvor skal vi hen med sangledelse, organisation og frivillighed – hvordan udvikler vi kompetencerne til at løfte og drive opgaverne?

Tovholder Heidi Kudahl

Visionsspørgsmål
Hvordan arbejder frivillige kræfter i 2022 med de mange opgaver som følger med, når sangmiljøer vokser, og hvordan er frivilligkulturen med til at sikre, at nye sang-initiativer finder vej ud i eksempelvis skoler, fritidstilbud og foreninger?

Debatoplæg
Med stadigt stærkere og mere aktive sangmiljøer vokser behovet for oplevelser, læring og forandring. Der er brug for mennesker som både kan være med til at skabe rammerne og smøre tandhjulene: Korproducenter, skolesekretærer, lokale projektledere, sangcenterledere med flere.
Samtidig er vi sammen i gang med at uddanne den hidtil største generation af velkvalificerede unge sangere, som uanset om de bliver professionelle sangere, undervisere, engagerede pædagoger i Sangglad-børnehaver eller noget helt fjerde, altid vil have sangen med sig. Måske kan dette vækstlag blive grobund for en ny frivillighedskultur, hvor man kan fungere som sang-igangsætter på den lokale ungdomsskole, som juniorunderviser i det lokale kor eller som ansvarlig for sangen i foreninger, SFO eller den åbne skole?

Deltagere blandt andre: Jacob Heide Madsen, Roskilde synger, Jonas Rasmussen, dirigent, Sangkraft Aarhus mm.., Rikke Ramm Eberlein, Den jyske Sangskole