Hvad er et sangkraftcenter?

Hvad er et sangkraftcenter?

Et sangkraftcenter

  • indeholder et elitært arbejdende kormiljø for såvel drenge/unge mænd som piger, og arbejder med at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for, at både kor og sangere kan udvikle sig optimalt.
  • er fokuseret på at udvikle og gennemføre breddeprojekter, der fremmer sangen i folkeskolen, daginstitutioner, kor, foreninger, erhvervsliv etc.
  • er et lokalt forankret sangmiljø, som har arbejdet med sang gennem en årrække, og som i sit lokalmiljø nyder bred opbakning fra kommune, erhvervsliv, kirke, fonde, uddannelsesinstitutioner etc.
  •  er en selvstændig institution med egen ledelse og bestyrelse og med professionelt ansatte personer indenfor såvel undervisning og kor-udvikling som projektudvikling.

Sangkraftcentrenes formål er at understøtte og videreudvikle sangen i Danmark, både den folkelige sang, skolesang, fællessang og sang på eliteniveau.

Sangkraftcentrene i Danmark arbejder sammen for at langtidssikre det arbejde med sangen, som ellers ofte står og falder med lokale ildsjæle, og for at skabe synergi mellem bredde- og elitearbejdet med sang.