Halv million kr. fra UVM til Sangens Hus
Tilbage til oversigten

Halv million kr. fra UVM til Sangens Hus

Undervisningsministeriet har imødekommet Sangens Hus’ ansøgning om midler fra puljen ’Kunst og kultur i skolen’, og bevilget godt 500.000 kr. over de næste to år. Sangens Hus skal producere nyt materiale til folkeskolens musikundervisning.

Heidi Kudahl, projektleder i Sangens Hus, lægger vægt på at der i ministeriets begrundelse for bevillingen ligger en blåstempling af Sangens Hus’ netværk:

”I sin begrundelse skriver UVM, at de bemærker det solide netværk og det gode erfaringsgrundlag, projektet bygger på, og det ser vi som en anerkendelse af det samarbejde, Sangens Hus står for. Vores samlede ekspertise er et stort aktiv her – i dette tilfælde en række sangkraftcentres erfaringer fra konkrete projekter. Netværket er en væsentlig del af begrundelsen for, at undervisningsministeriet tror på projektet.”

Med de nye læringsmål for folkeskolen er der kommet klare retningslinjer for, hvad eleverne skal lære i de enkelte fag, hermed også i musiktimerne. Undervisningsministeriets læringsportal EMU er blevet relanceret, så indholdet fremover skal korrespondere med læringsmålene. I den forbindelse afsatte ministeriet en pulje på 5 mio. kr. til formidling af kunst og kultur i skolen, med fokus på fagene musik og billedkunst, og det er knap en tiendedel af denne pulje, Sangens Hus nu skal omsætte til nye input til musikundervisningen i Folkeskolen.

Sangens Hus’ bidrag til ministeriets undervisningsportal, EMU, bliver bygget op om en række videoer med oplæg til, hvordan man kan arbejde med sang og bevægelse. Lanceringen af materialet følges op af en række pædagogiske dage for lærere, pædagoger og CVU-studerende, hvor sangkonsulenter formidler materialet i praksis – en fremgangsmåde, sangkraftcentrene med succes har udviklet gennem projekter for lokale folkeskoler flere steder i landet.

”På vores konference i januar talte vi om, at selve eksistensberettigelsen for Sangens Hus er, at vi sangaktører sammen kan løfte opgaver, som vi ikke kan løse hver for sig. Så det er dejligt bekræftende, at vi nu en måned senere modtager et bevillingsbrev fra undervisningsministeriet, der i sin begrundelse lægger vægt på netop netværket og det brede erfaringsgrundlag.” siger Heidi Kudahl.


Tilbage til oversigten