Guidet fællessang

Guidet fællessang

Guidet fællessang er en ny metode til samvær og refleksion om – og med sang. I guidet fællessang kombinerer vi fællessang med samtaler. Guidet fællessang er derfor hverken korsang eller guidet fælleslæsning, men inddrager elementer fra begge dele. Vi veksler mellem sang og samtale. 

Undervejs i de guidede samtaler, som ligger mellem fællessangene, udfolder vi tekst og musik. Hvilken stemning sætter sangen os i? Hvad betyder melodien? Hvilke minder forbinder vi med sangen? Hvad undrer vi os over? Hvad forstår vi hver især ved ordene og teksten? Alt hvad sangen får os til at tænke på eller føle, kan vi tale om. 

Guidet fællessang kan skabe samhørighed, styrke livsglæde og livskvalitet og understøtte deltagernes behov for at være en del af et fællesskab. Det er fællessangsguiden der udvælger sange, sammensætter et program med samtale- og sangøvelser og faciliterer sang og samtale. Fællessangen kan fungere både med og uden akkompagnement.

Konceptet guidet fællessang er udviklet af Sangens Hus i samarbejde med Viborg Bibliotekerne, Randers Bibliotek, Horsens Kommunes Biblioteker og Nordjysk Center for Kultur og Sundhed.

Vil du lære at lede guidet fællessang?

Sangens Hus udbyder kurser i ledelse af guidet fællessang. Kurset retter sig mod dig som vil lære en ny metode til at skabe meningsfulde og udviklende forløb for borgere eller brugere.

Metoden kan anvendes i mange sammenhænge hvor der er brug for at gøre noget aktivt og meningsfuldt i fællesskab. Metoden er udviklet til voksne, men kan tilpasses lokalt.

Målgrupperne kan spænde fra ensomme ældre over den aktive senior som ønsker at udvikle sig selv og sit netværk, til grupper af unge som søger åbne fællesskaber i trygge rammer.

På kurset får du redskaber til – og øvelser i at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere forløb med guidet fællessang
  • variere og udvikle indholdet
  • tilpasse niveau og udfordringer til de konkrete deltagere
  • synge for
  • facilitere forløb i grupper.

Kurset består af to internater á 36 timer. Mellem internaterne øver du dig 8 gange på et hold i din hjemkommune. Du får to besøg af en sangkonsulent som hjælper dig med at finde din vej som fællessangsguide. 

Vi anbefaler at man tilmelder sig i par og arbejder sammen om det første hold.

Priser:

 

Professionelle aktører

2 internater inkl. overnatning og forplejning (højskole), materialer til facilitering, hjælp til programlægning (mail eller telefon), to sparringsbesøg af en sangkonsulent, pr materialer, diplom.

14.500 kr. + moms.

Der oprettes hold ved min. 10 deltagere.

Sangens Hus tager samfundsansvar gennem sang. Hvis du ønsker at deltage som en del af dit frivillige ulønnede arbejde f.eks. i forbindelse med sociale foreninger, klubber eller lignende har vi af og til mulighed for at tilbyde pladser på hold, til en reduceret pris.
Kontakt kontor@sangenshus.dk

Med forbehold for ændringer