Fødselsdag, fundament og 40 millioner til sang
Tilbage til oversigten

Fødselsdag, fundament og 40 millioner til sang

Den 17. marts 2014 markerede Sangens Hus sin officielle åbning ved en sangfest på HEART i Herning. Det foregik med deltagelse af daværende kulturminister Marianne Jelved og nogenlunde så mange sangere, publikummer og pressefolk, som det var muligt at stuve sammen i foyeren på kunstmuseet. I dag, tre år senere, er fødselaren så småt ved at gøre status over det forløb, som i bevillingen fra kulturministeriet hed etablering af et Sangens Hus.

Det er ellers ikke fordi tilbageblik er det, der er blevet brugt mest tid på i Sangens Hus. Med en bevillingsperiode på fire et halvt år og en vision om at skabe et mærkbart og målbart løft af sangen i Danmark gennem et stærkt og fokuseret samarbejde, har der været nok at kaste sig over. Når vi gang på gang har skullet forklare, hvad Sangens Hus er for en størrelse, har vi tegnet et hus, som ikke er bygget af mursten, men af ideer og projekter – og “nu er vi så i gang med at lægge fundamentet, og fundamentet er samarbejde”. I et forum, hvor forskellighed skulle udnyttes positivt og mangfoldigheden af sangaktører stå som et vægtigt argument for, at Sangens Hus’ projekter var et godt sted at lægge sine fondsmidler.

“Sangens Hus er kommet godt fra start, fordi så mange sangaktører har været med til at vise, at vi i fællesskab kan udrette mere end vi ville kunne, hvis vi arbejdede hver for sig.”
– Christian Alstrup, direktør for Sangens Hus

For at gøre en lang historie kort, kan vi i dag sætte tre lys i lagkagen – og 40 millioner kroner på plussiden i regnskabet. Status er at Sangens Hus nu, knap fire år efter at kulturministeriet gav tilsagn om en bevilling på 9 millioner kroner til etablering af Sangens Hus, har genereret yderligere 40 millioner til sang – heraf ca. 31 fra fonde og ca. 9 som egenbetaling fra kommuner og institutioner der indgår i projekter.

Derfor vil vi benytte lejligheden til at sige både tillykke og tak til alle aktører, der tager del samarbejdet i Sangens Hus. De 40 millioner, vi nu er i gang med at omsætte i et mærkbart og målbart løft af sangen, er i høj grad et udtryk for, at vi sammen har kapacitet til at udrette ting, som ingen af os havde kunnet klare alene. Det er blevet bemærket og det har givet os muligheder, som vi nu er i gang med at udfolde. Vi glæder os til sammen at bygge videre på fundamentet.


Tilbage til oversigten