Spirende sang- og musikvejledere giver flot feedback til uddannelsen
Tilbage til oversigten

Spirende sang- og musikvejledere giver flot feedback til uddannelsen

Sang- og musikvejlederuddannelsen, der udspringer af projektet Sang, Bevægelse og Læring, blev i efteråret 2018 skudt i gang med 20 musiklærere fra hele landet. Nu er uddannelsens første etape afsluttet med en flok glade, inspirerede og dygtige spirerende sang- og musikvejledere. Evalueringen giver et tydeligt billede af, at deltagerne går fra modul 1 med fornyet energi til at udvikle sangkulturen på deres skole.

”Det har været fantastisk at være sammen med kompetente musikkonsulenter og få ideer og værktøjer til musikundervisningen, samtidig også skønt at være sammen med musikkolleger fra forskellige skoler.”

/Deltager fra Herning

Langt størstedelen af deltagerne oplever at have fået meget ud af undervisningen på modul 1. 17 ud af 20 deltagere svarer, at deres udbytte af uddannelsen er enten højt eller meget højt.

”Jeg har undervist i musik i en del år og har kendskab til en del af aktiviteterne, men det har været super godt at se dem i nyt lys – på nye måder. Meget inspirerende. Og så at få mange nye konkrete materialer.”
/Deltager fra Roskilde

Praksisnær undervisning fungerer godt

Flere deltagere nævner sammenhængen mellem teori og praksis som en god måde at opbygge undervisningen. Også undervisernes måde at håndtere oplæg og feedback giver inspiration til kursisternes rolle som vejleder.

“Den praksisnære undervisning, hvor vi prøver med egen krop. Nye (og gamle) arrangementer og sange, mange metoder til kvalitetsudvikling, nye måder at se morgensang på, egne fremlæggelser = super godt!”

/Deltager fra Roskilde

De udmeldinger er underviserne glade for. Som underviser handler det om at lave et undervisningsforløb, der giver god mening, og hvor musiklærerne får praktisk erfaring allerede undervejs i uddannelsen. Det er nemlig den erfaring, de mærker på egen krop, de får rigtig meget gavn af, når de står på egen hånd. Det siger Lise Munch-Alstrup fra Sangens Hus, der er underviser på sang- og musikvejlederuddannelsen.

Det musikfaglige netværk er en stor inspirationskilde

Deltagerne mødes med fagfæller der har samme ønske om at udvikle sangkulturen i folkeskolen. Og netop det fælles udgangspunkt og det musikfaglige netværk har inspireret og haft stor betydning for deltagernes reflektion om egen praksis. Mange af deltagerne nævner de andre deltagere som en stor inspirationskilde til nye idéer og metoder til undervisning og vejledning.

”Det har sat en masse tanker i gang omkring min egen praksis som musiklærer. En masse nye ideer som kan supplere den undervisning jeg i forvejen laver. Givet rum til et udvidet samarbejde med mine kolleger.” 
/Deltager fra Herning

Mere fokus på den enkelte og vejlederrollen

Flere på holdet efterspørger mere tid til den enkeltes sang- og musikfaglige udvikling. Især individuel stemmetræning undervejs i uddannelsen.

”Kunne man tænke stemmetræning individuelt indover, ville det være fantastisk både for en selv og for at kunne hjælpe og vejlede andre.”

/Deltager fra Roskilde

Nogle stykker ønsker mere sparring omkring den nye rolle som vejleder. Der også er et ønske om at blive klædt bedre på til at kunne inddrage og vejlede ikke-musikfaglige kolleger.

Af andre ting, der kan gøres anderledes eller bedre, nævner deltagerne bedre struktur i forbindelse med fremlæggelser og mere individuel sparring fra underviserne.

Baggrunden for sang- og musikvejlederuddannelsen

Sang- og musikvejlederuddannelsen er en del af projektet Sang, Bevægelse og Læring. Projektets formål er at opkvalificere musiklærere og pædagoger i folkeskolen med det mål at eleverne får en dybere musikforståelse og kommer til at synge mere og bedre.

Læs mere om Sang, Bevægelse og Læring og Sang- og musikvejlederuddannelsen her på hjemmesiden.


Tilbage til oversigten