Mød underviserne

Hvis du tager på kursus i ledelse af demenskor, er du heldig at møde en eller flere af følgende undervisere:

Hugo Jensen

Portræt af Hugo Jensen

Hugo Jensen har en kirkemusikalsk diplomeksamen fra DKDM (2006) samt en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi fra UCC (2016) og er cand.mag. i musikterapi fra AAU (2017).

Hugo er med til at lede demenskoret i aktivitetscenteret, Huset, der er Københavns kommunes visiterede tilbud til yngre borgere med en demenssygdom. Derudover er han fastansat i ‘Center for demens – Lindehusene’ på Nørrebro og på Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg.

Hugo er tidligere ansat som organist i Simeon-Sankt Johannes Sogn, og står stadig for demensvenlig fællessang i De Gamles Bys Kirke og på plejecenter Sølund samt demensvenlige nærværs-gudstjenester.

Maria Gjerulff Schmidt

Portræt af Maria Gjerulff Schmidt

Maria Gjerulff Schmidt er cand.mag. i musikterapi fra AAU (2008). Hun er certificeret underviser i PAMI (Person Afstemt Musikalsk Interaktion) i 2023. Maria er pt. ansat i Kolding Kommune (2023-) og er samtidig ph.d.-studerende med fokus på PAMI og betydningen af denne tilgang for mennesker med demens og personalet omkring dem. Maria har gennem mange år arbejdet med mennesker med demens samt senhjerneskade inden for psykiatrien.

Hun blev fra en tidlig alder optaget af, hvordan musikken knytter mennesker sammen – især uden ord. Denne tidlige erfaring og interesse bruger hun i dag som musikterapeut i det nære arbejde med mennesker, hvad enten det handler om samvær og nærvær, eller når det drejer sig om at være med til at skabe nye perspektiver og handlemuligheder.

Trine Hestbæk

Portræt af Trine Hestbæk

Trine Hestbæk er cand.mag. i musikterapi fra AAU (2002). Hun er musikterapeut i Kolding Kommune (2002-), hvor hun har over 20 års kliniske erfaring med særligt fokus på psykiatri og demens.
Siden 2017 har hun været korleder for psykiatrikoret, Livets Stemme. Et kor der har fokus på at bruge korsang som middel til mental sundhed og livskvalitet med fokus på både fysiske, sociale og psykologiske gevinster.

I 2023 blev Trine certificeret underviser i PAMI (Personafstemt Musikalsk Interaktion) og har siden afholdt kurser for personale i, hvordan de bruger musik og musikalsk afstemning til at skabe rammer, regulering og relation i arbejdet med demensramte.

Derudover er Trine censor på musikterapiuddannelsen AAU (2010-) musiker og komponist, e.g. Brønserud & Jensen (2004-), Proceskonsulent (2011-) GIM ll terapeut (2020) og tidligere redaktionsmedlem for Tidsskriftet Dansk Musikterapi (2005-2019).

Ursula Skou

Portræt af Ursula Skou

Ursula Skou er uddannet cand.mag. i musikterapi (2011) og har desuden en teater- og musikfaglig uddannelse.
Ursula har arbejdet som musikterapeut inden for demensområdet i tretten år. Hun har som musikterapeut også arbejdet med palliation samt på specialskoler og bosteder for mennesker med fysiske og mentale funktionsnedsættelser.

Aktuelt er Ursula ansat i Demensindsatsen i Odsherred Kommune, hvor hun samarbejder med pleje- og dagcentre samt frivillige og pårørende om at skabe kor, musisk samvær og musikterapi til mennesker med demens.
Hun driver derudover en formidlingsvirksomhed med blandt andet workshops og foredrag.

Tilmeld dig kurset.