Danske forskere lancerer nyt tidsskrift om sang
Tilbage til oversigten

Danske forskere lancerer nyt tidsskrift om sang

Det nye tidsskrift SANG om sang og sangkultur i Danmark og Skandinavien skal formidle viden og dialog om sang i alle afskygninger set fra forskellige faglige vinkler. Første nummer af tidsskriftet udkommer til maj 2020. 

Idéen og ambitionen med tidsskriftet er at etablere en fælles platform for al den viden, der findes om sang og sangkultur. 

“Der er mange fagligheder, der beskæftiger sig med sang, lige fra lægevidenskaben til kulturvidenskaben. Men fordi sang ikke har sin egen videnskab, falder den ofte mellem mange stole. Vi tror på, at sang er én samlet udtryksform, der samtidig bliver brugt og kommer til udtryk gennem mange facetter. Med tidsskriftet SANG samler vi facetterne og etablerer ét samlet organ for forskellige vinkler og indgange til emnet sang,” siger Lea Wierød Borčak, medstifter af tidsskriftet SANG. 

Komponist og lydkunster, Marie Højlund, der var med til lanceringen af tidsskriftet, er begejstret for, at der endelig kommer et tidsskrift inden for emnet ‘sang’.

“Det er et emne, der fortjener et tidsskrift, fordi sang måske er den udtryksform som allerflest bruger, og bliver berørt af så mange forskellige fagligheder. Derfor er jeg også spændt på, hvordan det kommer til at folde sig ud. Men jeg håber på, at det kan bidrage til, at sang bliver belyst fra nogle videnskabelige vinkler, vi ikke har set før.”

– Marie Højlund, komponist og lydkunstner

“Det er et emne, der fortjener et tidsskrift, fordi sang måske er den udtryksform som allerflest bruger, og bliver berørt af så mange forskellige fagligheder. Derfor er jeg også spændt på, hvordan det kommer til at folde sig ud. Men jeg håber på, at det kan bidrage til, at sang bliver belyst fra nogle videnskabelige vinkler, vi ikke har set før,” siger Marie Højlund. 

En videnskabelig platform for sanginteresserede 

Med udgivelser som både forskningsartikler, essays, anmeldelser, interviews og formidlingsartikler målretter tidsskriftet sig til en bredere skare af sanginteresserede. Det betyder, at tidsskriftet SANG efter hensigten bliver en inspirationskanal for alle, der uanset faglig baggrund kan søge viden og inspiration om sang og sangkultur.  

“Jeg synes, det er meget spændende, at vi, der er interesseret i sang fra forskellige perspektiver, kan være med til at skubbe til hinandens opfattelse af sang og for mit vedkommende især fællessang. Og jeg håber, at tidsskriftet kan være med til at sætte nogle rammer for, at vores forskellige perspektiver kan mødes og brydes, så de også på en ny måde kan afdække nogle af de gråzoner og overlap inden for sang, som endnu ikke er udforsket,” siger Lasse Skovgaard, der er forskningschef og uddannet musikpædagog.

“Jeg håber, at tidsskriftet kan være med til at sætte nogle rammer for, at vores forskellige perspektiver kan mødes og brydes, så de også på en ny måde kan afdække nogle af de gråzoner og overlap inden for sang, som endnu ikke er udforsket.”

– Lasse Skovgaard, forskningschef

Ifølge medstifter Uffe Holmsgaard Eriksen, målretter tidsskriftet sig i første omgang til folk, der er videnskabeligt interesseret i sang. Men der er samtidig lagt op til, at tidsskriftet udvikler sig til også at være et forum, hvor fx musiklærere, sangere og korsangere søger ny inspiration og viden.  

Ny viden om sang i et tværfagligt forum 

Tidsskriftet bliver med de mange forskellige faglige vinkler et tværfagligt forum. Ønsket er, at tilgangen til sang og sangkultur kan blomstre på nye måder.  

“Vi har en ambition om, at vi med tidsskriftet kan rykke lidt med udviklingen af, hvordan vi anskuer sang i et mere tværfagligt lys, så der på den måde kan opstå ny viden om sang som samlet udtryk,” siger Uffe Holmsgaard Eriksen, der er medstifter af tidsskriften SANG.  

Den nye viden kunne fx handle om, hvad der sker, når vi ikke selv synger med, men lytter til andre der synger, mener Marie Højlund.  

“Jeg synes det er spændende at finde ud af, hvad det er, der sker med os, når vi ikke synger med, men bare lytter. Der er nogle ting ved det, som for mig er et sangmysterium. Det gad jeg godt at vide mere om og få belyst fra forskellige videnskabelige vinkler,” siger Marie Højlund.  

“Vi har en ambition om, at vi med tidsskriftet kan rykke lidt med udviklingen af, hvordan vi anskuer sang i et mere tværfagligt lys, så der på den måde kan opstå ny viden om sang som samlet udtryk.”

– Uffe Holmsgaard Eriksen, medstifter af Tidsskriftet SANG

Uden at det er et krav, opfordrer redaktionen bag tidsskriftet til, at de skribenter, der skriver til tidsskriftet, forholder sig til at skrive ind i det tværfaglige forum. Dels fordi det understøtter visionen og formålet med tidsskriftet, men også fordi det på den måde fanger en bredere skare af læsere.  

“Forhåbentligt inspirerer vores opfordring til at tænke ind i det tværfaglige skribenterne til på sigt selv at belyse deres pointer i et mere tværfagligt lys. Det er godt, fordi formidlingen af emnet på den måde bliver målrettet til et bredere publikum. Lykkes det, sætter det nogle ringe i vandet, der med tiden kan være med til, at vi mere naturligt taler videnskabeligt om sang som samlet udtryk,” siger Uffe Holmsgaard Eriksen. 

Samarbejde med Videncenter for sang 

Tidsskriften SANG samarbejder med Videncenter for Sang, og det er der et stort potentiale i, mener Stine Isaksen, der er formidler i Videncenter for sang.  

“I Videncenter for sang formidler vi viden om sang og altid interesseret mest mulig viden om sang. Vi er ikke selv drivkraft i at lave ny forskning, og derfor er der et stort potentiale i, at tidsskriftet vil inspirere forskere og praktikere til at undersøge og forske i forskellige vinkler omkring sang, vi på den måde kan være fælles om at formidle videre. Jeg tror på, der kan blive skabt nogle synergier, hvor vi kan drage nytte af hinandens arbejde, fordi vi i Videncenter for sang kan arbejde videre med noget af den viden, som tidsskriftet formidler,” siger Stine Isaksen. 

Vil du vide mere om tidsskriftet SANG, kan du kontakte redaktionen på mail redaktion@tidsskriftetsang.dk eller læse mere på hjemmesiden www.tidsskriftetsang.dk.  


Tilbage til oversigten