Danmarks første sang- og musikvejledere går forrest med mere musik i skolen
Tilbage til oversigten

Danmarks første sang- og musikvejledere går forrest med mere musik i skolen

I foråret afsluttede 19 musiklærere et toårigt opkvalificeringsforløb på Sang- og musikvejlederuddannelsen og bærer nu også titlen som sang- og musikvejledere på deres skoler. To af dem fortæller, hvordan de i dag fortsat arbejder med at få mere sang og musik ind i hverdagen på skolerne ved at bruge mange af de værktøjer og praksisser, som de har arbejdet med på Sang- og musikvejlederuddannelsen.

For bare to år siden begyndte forsøgsuddannelsen til Sang- og musikvejleder, og i dag står Tina Enevold fra Lynghøjskolen i Roskilde og Anne Steffensen fra Mølleskolen i Ry som nyuddannede sang- og musikvejledere med fornyet inspiration og gåpåmod til arbejdet med at løfte musikfaget på skolerne. De har begge fået tildelt timer til arbejdet som sang- og musikvejledere, og det har allerede nu ført til mange musikalske aktiviteter på skolerne. Fx har Tina Enevold stået i spidsen for mere fællessang på Lynghøjskolen, bl.a. gennem morgensang og skolens egen fællessangsdag, mens Anne Steffensen er blevet bindeleddet til Kulturskolen i Skanderborg og skolens og Kulturskolens åbne musikværksted kaldt Mølleværket, samtidig med at hun sørger for mere musik på skemaet, bl.a. for de mindste klasser til skolens faste projektdag én gang om ugen. Begge er enige om, at det har været meget givende at tage Sang- og musikvejlederuddannelsen.

”Det har været en fantastisk oplevelse. Jeg er blevet meget mere klog på mit virke som musiklærer og som vejleder, og hvilket potentiale musikken egentlig kan have. Jeg er blevet klogere på, hvordan jeg kan udnytte musikundervisningen og stille større krav til mig selv. Samtidig har uddannelsen givet mig mulighed for at have en bedre dialog med mine kolleger og ledelse, ift. hvad musik egentlig er,” fortæller Anne Steffensen, sang- og musikvejleder på Mølleskolen i Ry.

Sang og musik skaber inkluderende undervisning

Sang- og musikvejleder Tina Enevold fra Lynghøjskolen i Roskilde fortæller, at hun gennem Sang- og musikvejlederuddannelsen bl.a. er blevet inspireret til måder at arbejde med børnene på ift. sammenspil og inklusion i undervisningen. 

”I musikundervisningen skal vi starte og slutte samtidigt, vi skal følge rytmen, og vi er fælles om alt. Alle er nødt til at være med og følge et fælles tempo. Derfor bliver musikken rammesættende og hjælper faktisk børn, der har svært ved det. Man kan bygge det op sammen. Også selvom man er på forskellige niveauer, så bliver vi en del af et fælles flow. Det løfter mange børn, uanset niveau,” fortæller Tina Enevold.

Anne Steffensen fra Mølleskolen i Ry mener, at det er vigtigt med en rød tråd i musikundervisningen i hele kommunen. Derfor har hun som sang- og musikvejleder allerede været ved at planlægge en musikdag for alle fødeskolerne i Skanderborg Kommune. En fødeskole er en skole, der afgiver sine elever fra 5., 6. og 7. klasse til en overbygningskole.

”Vi skal gøre børnene mere kvalificeret til at vælge musik som valgfag. Der står i vejledningen, at man skal lære noder. Sæt det på skemaet. Sammen med musikhistorie, hørelære og musikoplevelser. Ved at holde musikdage for fødeskolerne, kan vi trække alle i samme retning. Så vi alle steder er enige om, at i 4. klasse tager vi fat på fx nodelære. At vi skaber en rød tråd gennem årene, så man er sikker på, at man kommer igennem tingene,” fortæller Anne Steffensen.

Involver lærerne i fællesskabende aktiviteter

For bl.a. at kunne skabe inkluderende og rammesættende undervisning for børnene i alle fag, kræver det ifølge sang- og musikvejleder Tina Enevold fra Lynghøjskolen i Roskilde at involvere alle kolleger i fællesskabende aktiviteter som fx at starte et møde med sang eller at få indført morgensang til glæde for både børn og voksne.

”Det handler om at højne musikkulturen, at være med til at tage ejerskab og kunne se værdien i at få musikken mere ind. Det handler for mig om at få alle lærere til at få øjnene op for den dimension i musikfaget, så det kan understøtte andre sammenhænge. De skal kunne mærke glæden hos børnene, hvor børnene så siger det videre til de voksne, som så vil gøre noget mere ved det. De oplever det samme som børnene. De kan ikke lade være med at smile, når vi synger sammen. Så har de fået nogle oplevelser, som gør, at de vil bakke mere op,” siger Tina Enevold.

Sang- og musikvejlederuddannelsen – et pilotprojekt med potentiale

Både Tina Enevold fra Lynghøjskolen i Roskilde og Anne Steffensen fra Mølleskolen i Ry har været meget glade for at være en del af det allerførste hold af sang- og musikvejledere i folkeskolen. De oplever et øget behov for flere musiklærere og mere fokus på musikfaget.

”Der er et behov for meget mere fokus på det faglige i skolen. Derfor er det også nødvendigt med flere sang- og musikvejledere, der kan tale fagligheden ind og argumentere for det. Vi har to timer om ugen til alle klasser, og vi har alt for få musiklærere. Vi skal lade musikken fylde mere på skolerne og have nogle flere musiklærere,” afslutter sang- og musikvejleder Tina Enevold, som også har fået timer i et team på tre til at varetage musikvejlederopgaver for andre skoler i Roskilde Kommune.

For Anne Steffensen kræver det især at skabe bedre muligheder for uddannelsen til musiklærer og efteruddannelse.

”Selvom musik er et vigtigt fag, så er nogle folk også blevet presset til at tage faget uden at føle, at de er kvalificeret til det. Det kan folk ikke. Det handler om at have dygtige lærere, der kan skabe grobunden. Det kræver veluddannede musiklærere. Derfor skal man tage musiklæreruddannelsen alvorligt. Behovet er derfor bedre uddannelse og efteruddannelse,” fortæller Anne Steffensen fra Mølleskolen i Ry.

Her ser vi det første hold af sang- og musikvejledere på Sjælland, som Tina Enevold fra Lynghøjskolen i Roskilde er en del af.

Sang- og musikvejlederuddannelsen er et pilotprojekt gennemført i et samarbejde mellem 14 kommuner, VIA University College, Professionshøjskolen Absalon, SyngDanmark og Sangens Hus som en del af projekt ”Sang, bevægelse og læring”. A.P. Møller Fonden har finansieret den toårige forsøgsuddannelse, som blev udbudt i Jylland og på Sjælland fra 2018-2020.

Læs mere om Danmarks første Sang- og musikvejlederuddannelse her eller kontakt projektleder Helle Ohrt for mere information.

Kontakt

Helle Ohrt
Projektleder, Sang, bevægelse og læring (SBL)
Mail: helle@sangenshus.dk
Tlf. nr.: + 45 30 57 29 10


Tilbage til oversigten