Tilbage til oversigten

8 cifre og en ny bestyrelse – Sangens Hus er blevet selvstændigt

Da klokken slog tolv nytårsaften, sprang vi ind i det nye år. Vi åbnede champagne og sang ”Vær velkommen”. Da klokken lidt efter slog 00:01 den 1. januar 2020, skete der også en anden og meget mindre begivenhed. På en af skatteministeriets servere trådte 8 små cifre i kraft. De 8 cifre var Sangens Hus’ nye CVR-nummer, og sammen med en ny bestyrelse markerer de adskillelsen af Sangens Hus fra Den Jyske Sangskole.

Sangens Hus og Den Jyske Sangskole
Foto: Katrine Høgenhaug Bæk

Sangens Hus er nu selvstændigt. En selvejende institution med egen bestyrelse, der afspejler den nationale opgave for Sangens Hus – nemlig at fremme sangen i Danmark. På den ene side er det en ubetydelig begivenhed. Sangens Hus’ aktiviteter og projekter fortsætter, som de plejer, netværket SyngDanmark er der stadig, og Videncenter for Sang ændrer sig ikke. På den anden side er det en lille historisk milepæl for sangen i Danmark og for alle de aktører, der til dagligt arbejder med stemmer rundt omkring i landet.

Sangens Hus er skabt af samarbejde

Ideen til Sangens Hus opstod på en visionsdag på Den Jyske Sangskole i 2012. Overskriften var ’Hvor er vi i 2015’, og tavlen i mødelokalet blev hurtigt fyldt med ideer. Mange af dem handlede om samarbejde, netværk og videndeling.

Da dagen var gået, stod to ord midt på tavlen: SANGENS HUS

Etableringen af Sangens Hus er i årenes løb blevet fodret af et aktivt og levende sangmiljø på Den Jyske Sangskole, hvor sang er en naturlig del af børn og unges hverdag. Samtidig har Sangens Hus nydt glæde af, at man i Herning arbejder lokalt og regionalt med aktiviteter, der fremmer talentudviklingen og sangen generelt i området.

Den 31. januar 2014 afholdt Sangens Hus sin første konference – netop med det formål at sangens aktører skulle mødes og samarbejde om at udarbejde et fælles afsæt. Konferencedagen tog udgangspunkt i et oplæg udarbejdet på baggrund af dialoger med en lang række sangaktører over hele landet. Sangens Hus’ vision, strategi og værdigrundlag bygger på de mange spørgsmål, kommentarer og idéer, som kom frem på denne første konference.

Den 17. marts 2014 åbnede Sangens Hus officielt med en sangfest på kunstmuseet HEART i Herning.

Hvad er det så blevet til?

Det er snart seks år siden, Sangens Hus åbnede dørene. I den periode har Sangens Hus været en betydningsfuld katalysator for sangen i Danmark og skabt netværk og samarbejde mellem sangens aktører. Det er blandt andet blevet til:

  • SyngDanmark: SyngDanmark er en netværks- og videndelingsorganisation for de 11 danske Sangkraftcentre. Sammen opbygger Sangkraftcentrene de rammer og strukturer, der hjælper de lokale ildsjæle i deres daglige arbejde og sikrer kontinuitet i arbejdet med talenter og lokale breddeprojekter.
  • Videncenter for Sang: Videncenteret formidler viden og forskning om sang til alle, der har interesse for sang fra mange forskellige perspektiver.
  • Nationale sangprojekter: Sangens Hus’ projekter gør en forskel for børn, voksne og ældre. Nydanskere og gammeldanskere, mennesker med lidelser og også for talenter indenfor sang. Nogle af de store nuværende projekter er Sangglad, Sangfællesskaber for alle, Sangen Genforener 2020, Hold Hjernen Frisk og Sang, Bevægelse og Læring. Samlet set er tusindvis af mennesker blevet direkte berørt af de mange projekter, som finder sted i stort set alle egne af landet.
  • Samarbejde. Fundamentet for Sangens Hus er samarbejde og ønsket om at skabe et stærkt og tillidsfuldt samarbejdsforum for alle, der kan og vil noget med sang i Danmark. Alle projekter er udviklet og implementeret på tværs af en lang række samarbejdspartnere og med stor opbakning fra såvel fonde og staten som politikere, kommuner og virksomheder.
  • Seks konferencer: Sangens Hus’ konferencer har det formål at være mødested for alle de organisationer, institutioner og virksomheder, der kan og vil arbejde med sang i Danmark. På konferencen møder de hinanden og udarbejder ideer, der danner rammen for Sangens Hus’ arbejde det kommende år. Den 24. januar afholder Sangens Hus den syvende konference med temaet ”Sang i hverdagen”.

Hvad sker der så nu?

I starten af det nye år holder bestyrelsen for Sangens Hus det første møde og begynder arbejdet med at videreudvikle Sangens Hus og sangen i Danmark. Sangens Hus står nu på egne ben og har ikke Den Jyske Sangskole som et sikkerhedsnet, men som en fortsat væsentlig samarbejdspartner i det daglige. Heldigvis har Herning Kommune fortsat ønsket at støtte udviklingen af Sangens Hus ved blandt andet at stille gode lokaler og faciliteter til rådighed på Nørregade i Herning, som fortsat er det fysiske hovedkvarter for organisationen. De mere end 40 medarbejdere i Sangens Hus har hjemme stort set overalt i Danmark og er i fuld gang med at få flere til at synge mere i alle egne af landet til gavn for samfundet og til gavn for sangen.


Tilbage til oversigten