6 millioner kr. fra Det Obelske Familiefond skal styrke sangkraft-centrenes elitearbejde og lokale forankring
Tilbage til oversigten

6 millioner kr. fra Det Obelske Familiefond skal styrke sangkraft-centrenes elitearbejde og lokale forankring

Tre år efter at Det Obelske Familiefond med stor økonomisk opbakning muliggjorde etableringen af en række regionale sangkraftcentre, har fondet valgt at bevilge yderligere tre års bidrag til sangkraftcentrenes arbejde – i alt seks millioner kroner. Pengene skal dels bruges på at styrke udviklingen af bæredygtige elitemiljøer, dels på at forankre de enkelte sangkraftcentre i deres respektive kommuner, så de i højere grad bliver en integreret det af det lokale og regionale kulturliv.

Da Det Obelske Familiefond i 2012 støttede op om etableringen af sangkraftcentrene, var det erklærede mål at udvikle et dynamisk og velfungerende netværk af en række allerede veletablerede sangmiljøer rundt om i landet. Netværket af sangkraftcentre har i den forløbne periode arbejdet på at etablere langtidsholdbare organisationer og miljøer, der kan styrke og professionalisere det arbejde med sangen, som ellers ofte bliver overladt til lokale ildsjæle.

En glædelig nyhed

Status i dag er, at Danmark har ti regionale sangkraftcentre, som undervejs har fået endnu en vigtig rolle som aktører i Sangens Hus. Mads Bille, kunstnerisk leder af Sangens Hus og med-initiativtager til sangkraftcentrene udtaler:

At Det Obelske Familiefond har været tilfredse med udviklingen af sangkraftcentrene, i en grad så de har valgt at støtte projektet i yderligere 3 år, er en stor og glædelig nyhed for alle der holder af sang. Det overskud og den ro det giver at få mulighed for at fokusere på vigtige udviklingsområder over flere år er af afgørende betydning for det store løft af sangen, som vi sammen er i gang med at skabe.

Bæredygtighed gennem elitearbejde og lokal forankring

I den nye periode – fra starten af 2015 til udgangen af 2017 – vil der være fokus på at udvikle elitemiljøerne i tilknytning til sangkraftcentrene, for at få en stærk fødekæde af dygtige unge til alle de sangfaglige uddannelser. Desuden vil den lokale forankring være i fokus, når de Obelske fondsmidler skal fordeles til sangkraftcentrene:

”Med langtidsholdbarhed for øje er det vitalt at sangkraftcentrene og kommunerne sammen finder ud af, hvordan de kan hjælpe hinanden med at skabe fantastiske lokale sangmiljøer” slutter Mads Bille.

Om Sangkraftcentrene og Sangens Hus

Danmarks 10 Sangkraftcentre er væsentlige aktører i Sangens Hus. Sangkraftcentrene er lokalt forankrede sangmiljøer, som arbejder for at langtidssikre det arbejde med sangen, der ellers ofte overlades til lokale ildsjæle. Dette opnår Sangkraftcentrene bla. gennem samarbejder og projekter som sikrer lokal synlighed og opbakning.

Da Sangens Hus i begyndelsen af 2014 blev introduceret som et nyt nationalt samarbejdsforum for sang, indgik sangkraftcentrene fra starten som centrale aktører i samarbejdet. Et af Sangens Hus fire indsatsområder er at styrke og videreudvikle Sangkraftcentrene.


Tilbage til oversigten