26 kommuner underskriver støtteerklæring
Tilbage til oversigten

26 kommuner underskriver støtteerklæring

Pressemeddelelse · November 2022

Sang styrker fællesskaber, øger trivsel og gør underværker i forhold til indlæring. De sidste 10 år har Sangens Hus og landets lokale sangkraftcentre stået i spidsen for en indsats, der har fået stadig flere mennesker til at synge – børn, voksne og ældre. Indsatsen risikerer at gå i stå, hvis Sangens Hus og sangkraftcentrene ikke fortsat får en plads på finansloven fra 2023 og frem. Derfor har 26 kommuner underskrevet en fælles støtteerklæring.

 

Forskningen viser, at sang kan bidrage til blandt andet bedre fællesskaber, dannelse og øget trivsel. Sang er med andre ord godt i sig selv, men også en løsning, der adresserer nogle af tidens store udfordringer, ikke mindst på sundhedsområdet.

”I vores kommune ser vi sang som en af løsningerne til at skabe en endnu bedre kommune at bo og leve i. Som samfund er vi særligt de seneste par år blevet mere bevidste om sangens betydning for, at vi rykker sammen, når det gælder, og når det er vigtigt. Vi kan også se flere og flere eksempler på, at sang og bevægelse kan bidrage til et løft af vores lokalsamfund,” står der i en støtteerklæring til Danmarks sangkraftcentre og Sangens Hus, som hele 26 kommuner har underskrevet.

De 26 kommuner har enten allerede et sangkraftcenter eller er i gang med at etablere et. Se den fulde liste af underskrivere herunder.

 

Erklæring og følgebrev sendt til politikerne

Den underskrevne erklæring er før valget blevet sendt til Kulturministeren, Kulturudvalget og Finansudvalget. Sammen med erklæringen fulgte et brev, signeret af Sangens Hus’ direktør, Christian Alstrup, og formand, Claus Skjold Larsen, som også er rektor for Syddansk Musikkonservatorium.

I følgebrevet skriver Alstrup og Skjold Larsen bl.a.:

”Med et varigt afsæt på Finansloven vil sangkraftcentrene stå med en endnu stærkere stemme lokalt, en styrket økonomi og dermed en større grad af bæredygtighed. Det vil endvidere sende et særdeles stærkt signal fra staten om en national opbakning til sangkraftkommunerne og ikke mindst til sangkraftcentrenes arbejde, deres aktive deltagelse og ansvar for et bedre samfund med sangen som bærende redskab hertil.”

Håbet i Sangens Hus og blandt de mange kommunale aktører er, at den kommende regering vil gøre bevillingen til Sangens Hus og sangkraftcentrene permanent.

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Om Sangens Hus

Sangens Hus blev stiftet i 2013 og er en national kulturinstitution, som er forankret i Herning. Organisationens formål er at forløse sangens potentiale.

Der arbejdes ud fra princippet om, at alle har en stemme, som kan bruges til fordel for stærke fællesskaber og øget trivsel for den enkelte.  Samtidig kan sang være stor kunst og skabe mere hverdagspoesi.

Sangens Hus’ målrettede arbejde gennem snart et årti, har blandt andet resulteret i et netværk af 17 veletablerede lokale sangkraftcentre. Samtidig er en række nye på vej. Sammen har Sangens Hus og sangkraftcentrene været med til at fremme sangens stadig stærkere placering i det danske samfund. Indsatsen støttes – ud over den hidtidige finanslovsbevilling – af en lang række fonde.

Sangens Hus er endvidere ramme for en række andre sanginitiativer over hele landet. Initiativer, hvor man eksperimenterer med sang som mål i sig selv og sang som redskab i forhold til f.eks. bedre trivsel – se oversigt nedenfor. Projekterne finansieres typisk af fonde, stat og kommuner, men drives fra centralt hold af Sangens Hus og lokalt af sangkraftcentrene.

Siden sin oprettelse har Sangens Hus genereret ca. 100 millioner i privat medfinansiering.

Hvis de forskellige indsatser skal fortsætte, kræver det imidlertid, at både Sangkraftcentrene og Sangens Hus fortsat er på finansloven fra 2023 og frem. Det er der stor national opbakning til, som støtteerklæringen fra de 26 kommuner tydeligt viser.

Erklæringen rundes derfor af med ”en klar opfordring til, at Folketinget samlet støtter op omkring en mærkbar bevilling på Finansloven for 2023 og fremefter for såvel Sangens Hus som sangkraftcentrene i Danmark.”

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Aktiviteter i Sangens Hus

Sangens Hus udvikler og driver en lang række projekter, som med sang i centrum skal skabe et bedre samfund for borgerne. Lokalt i kommunerne er det blandt andet sangkraftcentrene, der fører den fælles vision ud i livet.

Pt. er der følgende projekter i Sangens Hus:

 • Sangglad, Sangglad Mini og Sangglad Familie: De første 100 dage af børns liv er afgørende for deres trivsel og udvikling, så hér sætter Sangens Hus ind med projekter, der med sang som redskab baner vejen for gode børneliv. Projekterne er støttet af Nordea-fonden og lokale kommuner.
 • Projektet, LYD PÅ, undersøger, om man kan skabe forbedret mental trivsel og større social tilknytning for udsatte borgere i socialpsykiatrien og på handicapområdet gennem sang. Projektet er støttet af TrygFonden, Det Obelske Familiefond, Roskilde kommunes Musikbyudvalg og Augustinusfonden.
 • I Sang, bevægelse og læring (SBL) samarbejdes der med lærere og pædagoger i folkeskolen om at udvikle det praktiske arbejde med musikundervisningen. Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden samt lokale kommuner.
 • Sangfællesskaber for alle: Dette projekt opkvalificerer frivillige sangledere til at varetage fællessang i alle typer af fællesskaber. Projektet er støttet af TrygFonden.
 • SANS er et samarbejde med DGI og en del af deres projekt, ”Hold hjernen frisk”. SANS er ”dans med sang” og har til formål at invitere seniorer ind i et fællesskab, der understøtter en aktiv livsstil. Projektet er støttet af Nordea-fonden og DGI.
 • Sangkraft ’25, som skal sikre mindst 25 sangkraftcentre i hele landet frem mod 2025. Projektet er støttet af Ole Kirk’s Fond og Det Obelske Familiefond samt staten via en bevilling på finansloven for 2022.

Som et led i alle projekter udvikles der materiale, som stilles frit til rådighed for alle interesserede.

Derudover driver Sangens Hus sekretariatet for sangkraftcentrenes netværk, SyngDanmark og Videncenter for Sang.

 

Kontakt

Claus Skjold Larsen · csl@sdmk.dk · 20926074

 

Fakta om Sangens Hus

 • Sangens Hus blev stiftet i 2013 med det formål at skabe mere sang i Danmark og et bedre samfund gennem sang.
 • Sangens Hus har taget initiativ til at skabe sangkraftcentre i hele Danmark.
 • Sangkraftcentrene er lokale organisationer, som løfter opgaven og skaber konkrete forbedringer for landets borgere gennem sang.
 • På bare 10 år har Sangens Hus og sangkraftcentrene genereret mere end 100 millioner kroner til at styrke sangen i Danmark.
 • Sangens Hus og sangkraftcentrene risikerer at miste deres finansiering på en kommende finanslov.
 • 26 borgmestre og rådmænd har underskrevet en støtteerklæring, som bakker op om at få Sangens Hus og sangkraftcentrene på en finanslov fra 2023 og frem.
 • Læs mere på sangenshus.dk
 • Læs mere om sangkraftcentrene på:
  sangenshus.dk/sangkraftcentre

 

Underskrivere af støtteerklæringen

 • Borgmester Søren Smalbro (V), Hjørring
 • Rådmand for Sundhed og Kultur Jes Lunde (R), Aalborg
 • Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), Thisted
 • Borgmester Per Bach Laursen (V), Vesthimmerland
 • Borgmester Mogens Jespersen (V), Mariagerfjord
 • Kulturudvalgsformand Mads Panny (S), Viborg
 • Borgmester Mads Jakobsen (V), Struer
 • Borgmester H.C. Østerby (S), Holstebro
 • Borgmester Erik Flyvholm (V), Lemvig
 • Borgmester Dorte West (V), Herning
 • Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R), Aarhus
 • Borgmester Torben Hansen (S), Randers
 • Borgmester Michael Stegger Jensen (S), Syddjurs
 • Borgmester Frands Fischer (S), Skanderborg
 • Borgmester Knud Erik Langhoff (K), Kolding
 • Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg
 • Borgmester Mads Skau (V), Haderslev
 • Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg
 • Borgmester Søren Steen Andersen (V), Assens
 • Borgmester Hans Stavnsager (S), Faaborg-Midtfyn
 • Borgmester Martin Damm (V), Kalundborg
 • Borgmester Tomas Breddam (S), Roskilde
 • Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), Fredensborg
 • Borgmester Kirsten Jensen (S), Hillerød
 • Borgmester Allan Steenberg Andersen (S), Tårnby
 • Borgmester Simon Hansen (S), Guldborgsund

Tilbage til oversigten